Projecten

 • Projectcoordinatie project “De Fruitigste gastvrijheid voor de bij”. Vanuit dit project organiseer is samen met de betrokkenen een symposium over bijen, werken we aan informatievoorziening over het belang van bijen voor de fruiteelt (zie ook dit informatieve filmpje), werken we samen met Gelderse fruittelers aan de inrichting van boomgaarden t.b.v. huisvesting van bijen en wordt onderzoek gedaan naar de effecten van boomgaardinrichting op de huisvesting van bijen in fruitboomgaarden.

 • Wageningen University & Research: Secretaris van het consortium rond het project vruchtrot & zwartvruchtrot. Het project richt zich op zwartvruchtrot én vruchtrot veroorzakende schimmels en bestaat uit fundamenteel en een praktijkgericht onderzoek.

 • Wageningen University & Research: Projectcoördinatie innovatiecirkel van het project Fruit 4.0. Een project over de ontwikkeling van precisietoepassingen en datamanagement voor de fruitteelt. Lees hier meer over dit project. Dit project is genomineerd voor de Computable Awards 2018 als beste ICT project in het MKB. Lees hier het oordeel van de jury. Ook de Topsector T&U heeft een speciale nieuwsbrief over dit project gemaakt. Klik hier voor een filmpje over dit project.

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie & Rabobank: Projectcoördinatie dialoogbijeenkomsten voor de Nederlandse Fruitteelt.

 • Het schrijven van een beslisdocument voor besturen van verschillende coöperaties.

 • Proeftuin Randwijk: Opstellen van het 1e businessplan.  Opstellen businessplan Houtig Kleinfruit Centrum. Secretaris stuurgroep. Op de website en de facebookpagina van de proeftuin is te zien en te lezen wat er zoal gebeurt op de proeftuin. 

 • Telersvereniging Trospartners: Bestuurlijk secretaris. 

 • Fruitconsult BV, Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO): opstellen van een businessplan voor de proeftuin in Randwijk. 

 • Direct Fruit Services BV : Ontwikkeling meertalige brochure over Nederlandse Conference peren 

 • Nederlands Fruittelers Organisatie (NFO): Als innovatiemakelaar het programmamanagement voeren over de implementatie van de innovatieagenda voor de Nederlandse Fruitteelt.  Lees hier meer over de resultaten. 

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO): Opstellen van een innovatieagenda voor de Nederlandse Fruitteelt voor de periode 2015 - 2020.

 • Telersvereniging SQ Growers: Versterken samenwerking. 

 • New Green BV: Uitwerken van een businessplan voor een nieuw bedrijfsonderdeel.

 • Coöperatie Harvest House: Opstellen business & trend analyse voor een productgroep.

 • Gemeente Katwijk: Afdelingsplan voor het Ingenieursbureau.

 • New Sensations BV: Teelt- en marktintroductie Sweet Sensation peer.

 • The Greenery BV: Opzet en implementatie strategische plannen voor businessunits en productgroepen.

 • The Greenery BV: Verbetering samenwerking met hardfruittelers onder de projectnaam "Samen Bouwen aan vertrouwen". 

 • The Greenery BV: Ontwerp en implementatie tarieven- en heffingenstelsel voor teler.

 • Coöperatie Coforta UA: Opzetten van de Ledenadministratie.
   

Coaching & Training

 • De Buytenhof: begeleiden strategische teambijeenkomsten

 • Wageningen University & Research en NFO: Organisatie Kennisdag voor de Nederlandse Fruitteelt 2018. Bekijk hier het programma.

 • R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden: Teamdag "de kracht van kleur bekennen" en meerdere teamsessies.

 • Begeleiding van drie werksessies over de toekomst van één van de kringen van NFO.

 • Coachen van een directieteam op basis van DISC.

 • Voor klanten van Hijdra.com: Workshop "van conflict naar oplossing". Lees hier de terugblik.

 • Colland (Arbeidsmarkt): Begeleiden werksessie over toekomst fruitteeltonderwijs met diverse stakeholders.

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie & Rabobank: Ontwikkeling Telers Ondernemerschap Programma. Bekijk het filmpje, lees hier het artikel dat hierover is verschenen in het vakblad Fruitteelt. Lees ook meer over de ervaringen van deelnemers (1) TOP geeft je net dat extra zetje of (2) TOP moet je doen.

 • Workshop feedback geven met behulp van geweldloze communicatie. 

 • De Zorgprofessional: Meerdere trainingen voor ZZP-ers in de zorg over het schrijven van een businessplan volgens de OGSM-methode. 

 • Windkracht 10:  Coaching van het team onder de titel "Met Windkracht 11 de toekomst in".

 • Stichting !Triggr: Coaching van het bestuur in combinatie met het opstellen van een strategisch werkplan op 1 A4. 

 • Coöperatie Coforta UA: Bestuursleergang voor Ledenraadsleden.

 

Bestuurlijke ervaring

 • Verenigde Ondernemers Nieuwkoop: Bestuurslid en voorzitter van de afdeling ZZP. 

 • Stichting Kinderopvang Liemeer: Lid Stichtingsbestuur.

 • Rabobank Groene Hart Noord: Voorzitter kieskring Nieuwkoop.

 • Variety Platform Sweet Sensation: Lid marketing- en salescommissie.

 • Inovafruit BV: Lid marketingcommissie rond het appelras Junami.

 • The Greenery BV:  Secretaris Product Advies Commissies.

 • Coöperatie Coforta UA: Secretaris afdelingsbesturen.

 • In de Maalderij: Voorzitter Vereniging van Eigenaars.

 

Netwerken