Projectmanagement

 

U heeft goede plannen maar er is binnen uw organisatie geen capaciteit om deze te realiseren.
U heeft een project waar u in gelooft maar dat vastloopt omdat er onvoldoende uren
beschikbaar zijn om de voortgang van het project te borgen.
Ik beschik over de vaardigheden die nodig zijn om een doordacht plan van aanpak te maken.
Ik zet mijn managementervaring graag in om projecten op koers te houden.

strategie ontwikkeling

Strategie ontwikkeling

Is uw organisatie toe aan een volgende ontwikkelingsfase en zoekt u iemand die het uitwerken en/of implementeren van de nieuwe koers kan ondersteunen?

Ik heb veel ervaring met het opstellen en implementeren van strategische plannen en maakt daarbij onder andere gebruik van de OGSM-methode. Dit is een systematiek die resulteert in een compact strategisch plan waarin heldere keuzes worden gemaakt gekoppeld aan meetbare doelen en concrete acties.

OGSM

" De O in deze systematiek staat voor Objective (het hoofddoel). De G staat voor Goals, dit zijn de meetbare doelen gekoppeld aan het hoofddoel. De S staat voor Strategies, dit zijn de wegen waarlangs het hoofddoel bereikt wordt en de M staat voor Measures. De Measures zijn de meetbare doelen en concrete acties gekoppeld aan de Strategies."

 

verandermanagement

Verandermanagement

Gaat uw organisatie een verandering tegemoet en heeft u iemand nodig die dit proces in goede banen kan leiden?

Ik zorg dat de gekozen richting centraal staat en zorg dat de betrokken mensen weten wat er nodig is om tot resultaten te komen. Door goed te luisteren naar wat er speelt en door helder te communiceren ben ik in staat om weerstanden te overwinnen en mensen in beweging te krijgen. 

 

voorzitter of secretaris

Voorzitter of secretaris

Bent u op zoek naar een ervaren voorzitter of secretaris voor een projectgroep, vereniging, commissie, coöperatie of stichting?

Ik beschik over het vermogen om besturen en projectgroepen effectief te laten functioneren door een goede inhoudelijke voorbereiding en / of het gestructureerd leiden van vergaderingen Ook zorg ik ervoor dat geborgd wordt dat genomen besluiten uitgevoerd worden.

 

Meer weten?

Bezoek de pagina "ervaring" voor een overzicht van opdrachten en opdrachtgevers

Uiteraard kunt u voor meer informatie, referenties of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact opnemen.