Het geheim van teamcoaching

Als teamcoach werk ik regelmatig samen met Sandra van Loenen. Onderstaand blog staat in onze nieuwsbrief van februari

Tijdens een intakegesprek krijgen we regelmatig een algemeen "probleem" voorgelegd. Bijvoorbeeld een directeur die zegt: "De samenwerking loopt niet lekker". Om daar gelijk achteraan te zeggen: "Ik heb het al heel vaak besproken met mijn team en ze zijn het met mij eens maar vervolgens verandert er niets".  

Van dergelijke vragen worden wij gelukkig. Wij leggen dan uit dat veranderingen teweeg brengen niet lukt door iets 10 keer te zeggen. Het is beter om verandering te laten ontstaan door beweging vanuit het team zelf. 

Als we vervolgens met het team aan de slag gaan is onze eerste vraag hoe zij het team ervaren. Vaak blijkt dat de vraag die besproken is met de directie inderdaad ook leeft binnen het team.  Wij onderzoeken dan samen met de teamleden wat zij doen of juist niet doen als zij samenwerken. Ook vragen wij ons af wat de winst van niet optimaal samenwerken is. Daarbij geldt als we iets één keer horen of zien is dat toeval, als twee mensen hetzelfde zeggen is dat opmerkelijk en als drie of meer mensen iets zeggen dan is er vermoedelijk sprake van een patroon. Als teamcoaches benoemen we die patronen en vragen we of het team zich erin herkent. Als het antwoord ja is hebben we beet en gaan we met team werken aan oplossingen. 

Een voorbeeld ter illustratie; drie teamleden zeggen: "Als ik een klus aan iemand anders overlaat en het gaat fout word ik ter verantwoording geroepen". Het zou dan zo kunnen zijn dat er een "afrekencultuur" heerst. Als de constatering juist is, kunnen we aan de slag met de vervolgvraag. In dit geval: Wat is nodig om ervoor te zorgen dat die cultuur verandert? Vaak bedenkt het team zelf mooie oplossingen en gaat de verandering daarna als vanzelf. 

Kortom! Eén van de geheimen van teamcoaching is het herkennen en benoemen van patronen. Waarbij geldt: 1 x is toeval, 2 x is opmerkelijk en 3 x is een patroon.  

Heeft u ook zo'n algemeen "probleem"? Wij helpen u graag!